Ogólnopolski Przegląd Monodramu Współczesnego

adres: 00-229 Warszawa, Rynek Nowego Miasta 5/7
tel. +48 509 780 261
e-mail: info@teatrwarsawy.pl
www.teatrwarsawy.pl/#/przeglad; www.przegladmonodramu.pl

organizator: Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego
festiwal nie odbył się w sezonie 2016/17