Osoba: Sosiński Michał

zawód: kierowinik produkcji

ur. dn. 1928
zm. Grotniki/k Łodzi dn. 2017-04-03