Abakanowicz Magdalena

Adamek Witold

Adrjański Zbigniew

Agopsowicz-Kula Ewa

Aleksandrowicz Tadeusz

Amiradżibi-Stawińska Helena

Andrejew Piotr

Bajor Ryszard

Balcerzak Andrzej

Barański Lech

Berwińska-Bargiełowska Krystyna

Bielski Władysław

Bieńkowski /ps .Andrzej Rumian/ Andrzej

Bikont Piotr

Biliak Rostilaw

Blumenfeld Andrzej

Bogusz-Fitio Jadwiga

Bristiger Michał

Brzeziński Tomasz

Burek Tomasz

Chmielewski Tadeusz

Chotomska Wanda

Cnota Jerzy

Czarnecka Alfreda

Czerny-Antoniewicz Otylia

Dembińska Teresa

Ditberner-Mikołajska Bożena

Dudarenko Iwo

Dziki Waldemar

Dzikówna Jadwiga

Faron Ryszard

Ford Hanaoka Bernard

Gajda Mieczysław

Gałkowska- Lesman Teresa

Gawlik Jan Paweł

Głowacki Janusz

Gostomski Zbigniew

Górecka-Nowicka Maria

Gromnicki Bolesław

Grzmociński Andrzej

Hajduga Barbara

Hanusek Tadeusz

Hartwig Julia

Hoffman Zdzisław

Horodecka Maria

Jabłońska Wanda

Jarnuszkiewicz Marcin

Jaworski Marek

Jurewicz Barbara

Kaczanowski Adam

Kaczmarek Jerzy

Kahl Janusz

Kalenik Mieczysław

Kieruzalski Andrzej

Kijonka Tadeusz

Kijowska Kaja

Kolińska Krystyna

Komorowski Piotr

Konieczny Marian

Konina Tomasz

Kopiczyński Andrzej

Kordziński Roman

Kossela Jerzy

Kotkowski Marek

Kozłowska Izabela

Kulenty Michał

Kulesza Jerzy

Kunert Jan

Kusztal Edward

Laskowska Wanda

Leśniewicz Jadwiga

Lewkowicz Konstanty

Lutkiewicz Gustaw

Łochowski Leon

Łukaszewska-Dłużyńska Barbara

Majchrzak Eugeniusz

Majos Aleksander

Malak Tadeusz

Matysiak Jerzy

Miecugow Grzegorz

Mierzyński Witold

Migielska Leokadia

Mironowicz Anna

Młynarski Wojciech

Mołoń Helena

Nikodemowicz Andrzej

Nowakowski Mieczysław

Oćwieja Maria

Oleksy Anna

Papuziński Andrzej

Paradowska Janina

Paszkowska Halina

Peltz Jerzy

Piaskowski Piotr

Pietrasik Zdzisław

Podsiadło Tadeusz

Polaczek Jacek

Pomianowski Jerzy

Presia Waldemar

Pyrkosz Witold

Radomska Dorota

Ridan Jerzy

Romatowski Zbigniew

Ronisz Wincenty

Ropski Andrzej

Rudnicki Władysław

Rudnik Eugeniusz

Rumel Witold

Rumiej Elżbieta

Serafiński Marek

Sienkiewicz Krystyna

Skarga Edward

Smoleń Bohdan

Sokołowska-Kercelli Anna

Solowski-Kijak Ferdynand

Sosiński Michał

Sotoła Adam

Stawicki Jerzy

Stelmaszewski Grzegorz

Stiller Robert

Sutkowski Stefan

Szaflarska Danuta

Szczepanik Wanda

Szubert Maciej

Szurmiej Małgorzata

Szymanowski Piotr

Szymański Edward

Śmietana Jan

Targońska Teresa

Timm Zygfryd

Titkow Janina

Tuszewski Jerzy

Urbanik Leokadia

Wajda Andrzej

Warpechowski Zbigniew

Wasilewicz Andrzej

Westfal Krystyna

Wieczorek Tadeusz

Wielanek Stanisław

Więcław Marcin

Winnicki Leszek

Wiszniewski Tomasz

Wodecki Zbigniew

Wojciechowska Elżbieta

Wojnarowski Ryszard

Woronko Jan

Wysocki Marek

Wyszyńska Alicja

Zagórska Elżbieta

Żarnecki Michał

Żełobowski Janusz