nazwa: ZŁOTA HALABARDA

opis: Złote Halabardy przyznawane są przez Tajną Kapitułę Wyzwolenia Artystycznego Olsztyńskiego Teatru Lalek i Teatrów Lalek W Ogóle za najmniejsze kreacje aktorskie sezonu.

laureaci: