nazwa: DIAMENTOWY MIKROFON

opis: (nagroda Polskiego Radia)

laureaci: