nazwa: EUROPEJSKA NAGRODA ARCHITEKTONICZNA IM. MIESA VAN DER ROHE

opis: (przyznawana jest co dwa lata przez Komisję Europejską, Parlament Europejski i Fundację im. Miesa van der Rohe)

laureaci: