nazwa: NAGRODA MIESIĘCZNIKA „ODRA”

opis: (przyznawana przez radę redakcyjną i zespół miesięcznika)

laureaci: Marcin Sendecki