nazwa: KRZYŻ WIELKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

opis:

laureaci: