nazwa: NAGRODA IM. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO

opis: (przyznawana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Krytyków Teatralnych)

laureaci: Agata Duda-Gracz za wybitne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie reżyserii i scenografii, a w szczególności konsekwentne tworzenie oryginalnego teatru autorskiego