nazwa: TEATRALNA KSIĄŻKA ROKU

opis: (nagroda przyznawana przez Sekcję Krytyków Teatralnych Polskiego Ośrodka ITI )

laureaci: Tomasz Mościcki Warszawskie sezony teatralne 1944-1949