nazwa: SREBRNY PIERŚCIEŃ

opis: (nagroda Dyrektora Wydziału Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi)

laureaci: