nazwa: GALION GDYŃSKI

opis: (Nagroda Artystyczna Prezydenta Gdyni)

laureaci: Kreacja Artystyczna: Jarosław Bujny, Animacja Kultury: Piotr Łyszkiewicz