nazwa: ALEKSANDER

opis: (nagroda Teatru im. Sewruka w Elblągu)

laureaci: najlepsza rola kobieca: Anna Suchowiecka Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale, najlepsza rola męska: Artur Hauke Nie wszystko czerwone - Wysocki i Okudżawa, Aleksander Publiczności: Beata Przewłocka, najwierniejszy widz: Gimnazjum nr 3 w Malborku