nazwa: SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

opis: (odznaczenie nadawane przez Prezydenta RP)

laureaci: Tamara Kalinowska, Aleksandra Maurer