nazwa: MEDAL MŁODEJ SZTUKI

opis: (przyznawany przez kapitułę w Poznaniu dla artystów związanych z Wielkopolską)

laureaci: