nazwa: LOŻA

opis: (nagroda przyznawana przez krakowski oddział Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji – ZASP najbardziej obiecującemu młodemu aktorowi spoza Krakowa, a z terenu Oddziału)

laureaci: Katarzyna Pośpiech