nazwa: ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

opis: (odznaczenie nadawane przez Prezydenta RP)

laureaci: Piotr Ferster, Zbigniew Raj