nazwa: HANYS

opis: (nagroda kabaretu Rak)

laureaci: Grażyna Bułka, Andrzej Lampert, Marian Dziędziel